Polub nas na facebooku

Spada eksport przetworów mleczarskich

2009-09-16

Utrzymywanie się relatywnie niskiego poziomu kursu złotego wobec euro w stosunku do ubiegłego roku (średnio w I półroczu 2009 r. 4,47 wobec 3,49 przed rokiem) nie zdołało zapobiec pogorszeniu wyników polskiego handlu zagranicznego przetworami mleczarskimi, co częściowo można wiązać z załamaniem obserwowanym na rynkach światowych - informują eksperci BGŻ

W I kwartale br. wartość globalnego eksportu ukształtowała się bowiem na poziomie 9,735 mld USD, tj. niższym o 19,5% wobec IV kwartału 2008r. oraz 30,5% w relacji rocznej. W analogicznym okresie wolumen obniżył się o 1,2% r/r.

W Polsce jeszcze w przeciągu pierwszych 5 miesięcy br. wolumen wywozu był o około 1% wyższy niż w analogicznym czasie 2008 r., przy spadku wartości o około 30% r/r. Niemniej, w czerwcu nastąpiło dalsze pogorszenie wyników i w rezultacie w I półroczu br. ilość artykułów sprzedanych na rynkach zagranicznych obniżyła się o około 3% w relacji rocznej. Jedynym produktem, którego wolumen eksportu wzrósł (o 13% r/r do 117,3 tys. t) było mleko i śmietana nie zagęszczone. Z kolei największe spadki odnotowano w przypadku masła - o 49% r/r do 10,6 tys. ton. Dla porównania, w I kwartale br. światowy handel masłem obniżył się o zaledwie 3% w relacji rocznej, kształtując się na poziomie około 255,8 tys. ton. Tym samym Polska spadła z 9 pozycji eksportera masła na 10. Warto jednak odnotować, iż w znacznie większym stopniu zmniejszył się wywóz masła przez Stany Zjednoczone - o 65% do 3,3 tys. ton.

Ze względu na utrzymujące się w I półroczu obniżki cen światowych, wartość polskiego eksportu przetworów mleczarskich zmniejszyła się o około 33% wobec ubiegłego roku do 415,1 mln EUR, w tym w przypadku masła o ponad 56%. Istotnie spadła także wartość wywozu mleka w proszku - o 46% w relacji rocznej do 86,1 mln EUR, co w pełni odpowiada tendencjom światowym. W I kwartale br. wartość globalnego eksportu OMP obniżyła się bowiem o prawie 47% do 871,6 mln USD, zaś PMP o 34% do 1 457,8 mln USD.

Podstawowym rynkiem zbytu polskich artykułów mleczarskich pozostają kraje UE-27. W okresie styczeń-czerwiec 2009 r. ich udział w wartości eksportu wzrósł z 79% przed rokiem do 82%, zaś w wolumenie z 82% do 85%. Przetwory sprzedawane są przede wszystkim do Niemiec, których udział w wywozie kształtuje się na poziomie 17% w przypadku serów i twarogów i 30% w przypadku mleka w proszku. Istotnym odbiorcą mleka zagęszczonego pozostaje nadal Algieria, choć wartość naszej sprzedaży do tego kraju obniżyła się w bieżącym roku o 78% (swoją pozycję w tym kraju odbudowuje natomiast Nowa Zelandia, której eksport do Algierii w I kwartale br. wzrósł o ponad 75% wobec I kwartału 2008 r.)

Pomimo, iż ostatnie miesiące przyniosły poprawę sytuacji na światowym rynku mleka, umocnienie złotego oraz utrata pozycji na niektórych rynkach zbytu mogą przyczynić się do dalszego pogorszenia wyników wymiany handlowej artykułami mleczarskimi.

Źródło: Portal Spożywczy