Polub nas na facebooku

Dodaj ofertę za darmo

Szkolenia z ochrony środowiska dla branży spożywczej

2013-07-19

W dniach 19-23 sierpnia 2013 r. w Warszawie odbędzie się cykl szkoleń dotyczący obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla podmiotów związanych z branżą spożywczą.

Data rozpoczęcia: 2013-08-19
Data zakończenia: 2013-08-23
Miejsce: Warszawa
W pierwszym dniu szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z opłatą produktową oraz opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z uwzględnieniem zmiany przepisów, które wprowadzi nowa, podpisana już przez Prezydenta ustawa. Szkolenie poprowadzi specjalista z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Drugi dzień szkoleń to zagadnienia związane z gospodarką odpadami, omawiane także na bazie zmienionej Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21), obowiązującej od stycznia 2013 r.

Trzeci dzień szkoleń dotyczył będzie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013 r. również zmiany w tym zagadnieniu. Szkolenie poprowadzi Marcin Jaros - Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Czwarty dzień szkoleń dotyczył będzie logistyki odzysku i możliwości jej wykorzystania w gospodarowaniu odpadami. Omówione zostaną także zagadnienia związane z biznesem społecznie odpowiedzialnym (CSR).

Piąty dzień dotyczył będzie nowych przepisów jakie wprowadziła Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, poz 391, z późn. zm.). Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz firmach w oparciu o obowiązujące prawo.

Organizatorem szkoleń jest firma M&M Consulting Doradztwo w Ochronie Środowiska.

Źródło: Justyna BoreckaSzkolenia

Forum Managerów Jakości Branży FMCG

Data rozpoczęcia: 2014-05-20
Data zakończenia: 2014-05-21

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29

Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14

Wizualne zarządzanie wynikami i System Ciągłego Doskonalenia z elementami Problem Solving

Data rozpoczęcia: 2014-02-13
Data zakończenia: 2014-02-15

LEAN SIX SIGMA na poziomie YELLOW BELT

Data rozpoczęcia: 2014-02-26
Data zakończenia: 2014-02-28

Warsztaty lodziarskie z Vegagastro i Sempre

Data rozpoczęcia: 2013-11-19
Data zakończenia: 2013-11-20

Marzec – miesiącem lodów

Data rozpoczęcia: 2013-03-11
Data zakończenia: 2013-03-15

Alergeny w przemyśle spożywczym - Kontrola ryzyka, eliminacja zagrożeń, znakowanie i odpowiedzialność prawna

Data rozpoczęcia: 2011-06-02
Data zakończenia: 2011-06-03

Bezpieczeństwo żywności. Skuteczna kontrola jakości.

Data rozpoczęcia: 2010-04-14
Data zakończenia: 2010-04-15

Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego

Data rozpoczęcia: 2009-12-04
Data zakończenia: 2009-12-04