Polub nas na facebooku

Narzędzia podnoszenia produktywności i elastyczności produkcji

2014-01-29

Data rozpoczęcia: 2014-03-27
Data zakończenia: 2014-03-29
Miejsce: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – Gdańsk, ul. Lęborska 3b
CEL SZKOLENIA: poznanie narzędzi Lean, takich jak: One-Piece-Flow (zasady projektowania stanowisk dostosowanych do pracy w systemie ciągłym oraz omówienie etapów wdrożenia); 5S i standaryzacja (w tym projektowanie i opracowywanie kart standaryzacji); zasady wdrażania SMED (elastyczność produkcji i kalkulacja elastyczności) oraz metody ich wdrażania.

Forma: warsztat szkoleniowy, gry symulacyjne, case- study, coaching, dyskusje i wymiana doświadczeń

Adresaci: managerowie i liderzy lean, kierownicy i szefowie produkcji/logistyki/usług, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, koordynatorzy ciągłego doskonalenia, project managerowie, specjaliści ds. zarządzania procesem, inżynierowie produkcji.

Więcej informacji na stronie internetowej www.lean.info.pl lub pisząc na e-mail: ahromiak@lean.info.pl

Źródło: Agnieszka HromiakSzkolenia

Forum Managerów Jakości Branży FMCG

Data rozpoczęcia: 2014-05-20
Data zakończenia: 2014-05-21

Rozwiązywanie problemow w parku maszynowym

Data rozpoczęcia: 2014-03-13
Data zakończenia: 2014-03-14

Wizualne zarządzanie wynikami i System Ciągłego Doskonalenia z elementami Problem Solving

Data rozpoczęcia: 2014-02-13
Data zakończenia: 2014-02-15

LEAN SIX SIGMA na poziomie YELLOW BELT

Data rozpoczęcia: 2014-02-26
Data zakończenia: 2014-02-28

Warsztaty lodziarskie z Vegagastro i Sempre

Data rozpoczęcia: 2013-11-19
Data zakończenia: 2013-11-20

Szkolenia z ochrony środowiska dla branży spożywczej

Data rozpoczęcia: 2013-08-19
Data zakończenia: 2013-08-23

Marzec – miesiącem lodów

Data rozpoczęcia: 2013-03-11
Data zakończenia: 2013-03-15

Alergeny w przemyśle spożywczym - Kontrola ryzyka, eliminacja zagrożeń, znakowanie i odpowiedzialność prawna

Data rozpoczęcia: 2011-06-02
Data zakończenia: 2011-06-03

Bezpieczeństwo żywności. Skuteczna kontrola jakości.

Data rozpoczęcia: 2010-04-14
Data zakończenia: 2010-04-15

Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego

Data rozpoczęcia: 2009-12-04
Data zakończenia: 2009-12-04